Ảnh hưởng của vitamin C và E lên năng suất sinh trưởng gà hậu bị Hisex Brown

Đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng của vitamin C và E lên năng suất sinh trưởng của gà con hậu bị giống Hisex Brown” nhằm xác định ảnh hưởng của việc bổ sung vitamin C, vitamin E và sự kết hợp của vitamin C và E lên năng suất sinh trưởng của gà con hậu bị giống Hisex Brown.

Thí nghiệm được tiến hành trên 1.600 gà con 21 ngày tuổi, được bố trí 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức 100 gà con có khối lượng trung bình tương đương nhau. Thí nghiệm được lặp lại 10 lần. Nghiệm thức đối chứng (NT1) gồm khẩu phần thức ăn cơ sở (KPCS); các khẩu phần còn lại gồm KPCS và được bổ sung lần lượt 250mg vitamin C/kg TA (NT2); 250mg vitamin E/kg TA (NT3); 250mg vitamin C/kg TA cộng với 250mg vitamin E/kg TA (NT4).

images (5)

Hình minh hoạ

Gà được cho ăn với chế độ ăn hạn chế, nước uống được cung cấp tự do. Các chỉ tiêu về năng suất sinh trưởng như lượng TA ăn vào, hệ số chuyển hóa TA, tỉ lệ nuôi sống được ghi nhận hàng ngày; khối lượng và tăng trọng của gà được ghi nhận hàng tuần trong suốt 7 tuần thí nghiệm.

Kết quả nghiên cứu cho thấy lượng TA ăn vào của gà thí nghiệm không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức qua các giai đoạn nuôi khác nhau (P>0,05). Tuy nhiên, khối lượng tăng trọng và hệ số chuyển hóa TA của gà ở NT3 và NT4 khác biệt có ý nghĩa thống kê so với đối chứng (NT1) ở tuần tuổi 7, 8 và 9. Từ kết quả nghiên cứu trên cho thấy bổ sung 250mg vitamin E hoặc 250mg vitamin C kết hợp với 250mg vitamin E trong khẩu phần có ảnh hưởng tốt đến năng suất sinh trưởng của gà con hậu bị.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Khang và ctv

Nguồn tin: Tạp chí KHKT Chăn Nuôi (tháng 4/2014)

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hội Chăn Nuôi Việt Nam, ĐT: 04-36290621

Lên đầu trang