Kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi 3 tháng đầu năm 2016 giảm 21,8%

Theo số liệu thống kê từ TCHQ Việt Nam, nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu trong tháng 3/2016 đạt 262 triệu USD, tăng 36,63% so với tháng trước đó và giảm mạnh 45,97% so với cùng tháng năm ngoái.

Tính chung, 3 tháng đầu năm 2016 Việt Nam đã chi 675 triệu USD nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu, giảm 21,83% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 3 tháng đầu năm 2016, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu của Việt Nam từ một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Áo với hơn 34 triệu USD, tăng 615,56% so với cùng kỳ; đứng thứ hai là Mêhicô với gần 525 nghìn USD, tăng 314,71% so với cùng kỳ; Nhật Bản với hơn 1,5 triệu USD, tăng 186,15% so với cùng kỳ, sau cùng là Bỉ với hơn 2,6 triệu USD, tăng 71,21% so với cùng kỳ.
Kim ngạch nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu của Việt Nam 3 tháng đầu năm 2016 giảm 21,8%
 
Các thị trường chính cung cấp TĂCN và nguyên liệu cho Việt Nam trong tháng 3/2016 vẫn là Achentina, Brazil, Hoa Kỳ, Trung Quốc… Trong đó, Achentina là thị trường chủ yếu Việt Nam nhập khẩu mặt hàng này với 109 triệu USD, giảm 6,31% so với tháng trước đó và giảm 5,81% so với cùng tháng năm ngoái, nâng kim ngạch nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu từ nước này trong 3 tháng đầu năm 2016 lên hơn 297 triệu USD, chiếm 44,1% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng, giảm 3,65% so với cùng kỳ năm ngoái – đứng đầu về thị trường cung cấp TĂCN và nguyên liệu cho Việt Nam. Kế đến là thị trường Brazil với kim ngạch nhập khẩu trong tháng 3 đạt hơn 27 triệu USD, tăng 824,67% so với tháng 2/2016 nhưng giảm 93,66% so với cùng tháng năm trước đó. Tính chung, 3 tháng đầu năm 2016 Việt Nam đã nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu từ thị trường này đạt hơn 34 triệu USD, giảm 32,86% so với cùng kỳ năm trước đó.
Kim ngạch nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu từ Achentina tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm 2016, do nguồn nguyên liệu từ thị trường này dồi dào – thị trường TĂCN và nguyên liệu tiềm năng của Việt Nam.
Đứng thứ ba về kim ngạch nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu trong tháng 3/2016 là Hoa Kỳ với trị giá hơn 14 triệu USD, tăng 56,67% so với tháng trước đó nhưng giảm 79,58% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2016 lên hơn 78 triệu USD, giảm 57,24% so với cùng kỳ năm trước đó.
Ngoài ba thị trường kể trên, Việt Nam nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu từ các thị trường khác nữa như: Trung Quốc, Áo, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia và UAE với kim ngạch đạt 41 triệu USD, 34 triệu USD, 23 triệu USD; 21 triệu USD; 16 triệu USD và 15 triệu USD.
Tổng hợp: Vũ Lanh
Nguồn tin: Vinanet

Lên đầu trang