Quy trình phòng vaccine trên heo nái

Nái Hậu bị thay thế

Tuần nhập

Tiêm Vaccine

Liều tiêm - Tác dụng

1

PRRS (mũi 1)

Phòng bệnh tai xanh trên heo (PRRS)

2

Khô thai (mũi 1)

Phòng bệnh khô thai

3

Tẩy Ký sinh trùng

 

4

PRRS (mũi 2)

Phòng bệnh tai xanh trên heo (PRRS)

5

LMLM + Giả dại

Phòng bệnh LMLM và bệnh giả dại

6

Khô thai (mũi 2)

Phòng bệnh Khô thai

7

Dịch tả

Phòng bệnh dịch tả lợn

8

Tẩy Ký sinh trùng

 

9

Chuẩn bị phối giống

Nái mang thai

Tuần mang thai

Tiêm Vaccine

Liều tiêm - Tác dụng

10

Dịch tả

Phòng bệnh Dịch tả heo

12

LMLM

Phòng bệnh Lở mồm long móng

14

E.coli

Phòng bệnh sưng phù đầu do E.coli

Vaccine Tai xanh (PRRS) tiêm định kỳ 3 - 4 tháng/ 1 lần

 

Lên đầu trang