Một dự án nghiên cứu mới đây đang xem xét khả năng thích ứng của quá trình quản lý chăn nuôi gia súc và lựa chọn để giảm phát thải khí nhà kính do chúng gây ra.

Lên đầu trang