Trên 27,6 ngàn con heo được bấm thẻ sản phẩm GAHP

Theo Ban Quản lý các dự án nông nghiệp, dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh đã thành lập được 3 vùng GAHP (thực hành chăn nuôi an toàn trong các vùng ưu tiên) tại các huyện: Thống Nhất, Xuân Lộc, TX.Long Khánh.

images

Đến nay, đã có 52 nhóm GAHP với 1049 hộ tham gia. Chương trình đã thực hiện thí điểm bấm 27.660 thẻ tai trên heo của các hộ tham gia. Đây là căn cứ để xác định nguồn gốc và sản phẩm chăn nuôi an toàn. Chương trình thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho nông dân về thực hành chăn nuôi tốt; phòng chống dịch bệnh, an toàn sinh học trong chăn nuôi. Đến nay, dự án đã hỗ trợ nông dân xây dựng được hàng trăm hầm biogas; sửa chữa, nâng cấp chuồng trại; các nhóm GAHP được hỗ trợ lắp đặt hệ thống tự trộn thức ăn…

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: Báo Đồng Nai

Lên đầu trang