Ảnh hưởng của các mức protein thô lên năng suất sinh sản của giống gà Ác

Cùng với năng lượng, protein là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp lên khả năng sinh trưởng và sinh sản của gà. Nhu cầu protein của gà phụ thuộc vào trạng thái sinh lý như tốc tăng trưởng và năng suất trứng, nhu cầu protein cho duy trì, tăng trưởng và sự mọc lông.
Cùng với năng lượng, protein là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp lên khả năng sinh trưởng và sinh sản của gà. Nhu cầu protein của gà phụ thuộc vào trạng thái sinh lý như tốc tăng trưởng và năng suất trứng, nhu cầu protein cho duy trì, tăng trưởng và sự mọc lông.

Tuy nhiên, các thông tin về nhu cầu protein của các giống gà bản địa ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam rất hạn chế, khác nhau và biến động khá lớn. Do đó, việc xác định nhu cầu protein chính xác để đạt năng suất tối đa là cần thiết.

images (7)

Hình minh hoạ

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của các mức protein thô khác nhau trong khẩu phần lên tỉ lệ đẻ, mức tiêu tốn thức ăn, chất lượng trứng và hiệu quả sử dụng thức ăn của giống gà Ác.

Thí nghiệm sử dụng 1.200 gà mái đẻ giống Ác từ 26 – 35 tuần tuổi, bố trí theo hình thức hoàn toàn ngẫu nhiên: đối chứng (ĐC), CPr (protein thô 15,5%), CPv (protein thô 16,5%), CPc (protein thô 17,5%), lặp lại 10 lần. Các khẩu phần thí nghiệm có mức năng lượng bằng nhau (2.600 kcal/kg).

Kết quả nghiên cứu cho thấy các mức độ protein thô không ảnh hưởng đến tỉ lệ đẻ, khối lượng trứng và hiệu quả sử dụng thức ăn. Tương tự, các chỉ tiêu về chất lượng trứng như: chỉ số hình dáng, đơn vị Haugh, chỉ số lòng trắng và lòng đỏ không khác nhau giữa các nghiệm thức; tuy nhiên độ dày vỏ của các khẩu phần thí nghiệm đều tốt hơn so với đối chứng. Khẩu phần có mức độ protein thấp nhất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.

Tác giả: Nguyễn Nhựt Xuân Dung và ctv

Nguồn tin: Tạp chí KHKT Chăn Nuôi (tháng 4/2014)

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hội Chăn Nuôi Việt Nam, ĐT: 04-36290621

Lên đầu trang