Ảnh hưởng vị trí lồng nuôi lên hiệu quả nuôi gà thương phẩm Hisex Brown 40-50 tuần tuổi

Hiện có hai hệ thống chuồng nuôi gà trứng thương phẩm phổ biến là hệ thống chuồng kín và chuồng hở.

Mỗi kiểu chuồng đều có những ưu và nhược điểm khác nhau, đều bị tác động bởi điều kiệu tiểu khí hậu chuồng nuôi như: nhiệt độ, ẩm độ, độ thông thoáng, nồng độ khí thải… ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiêu thụ thức ăn, hiệu quả sử dụng thức ăn, tăng trọng, thân thịt và năng suất trứng…

images (1)

Hình minh hoạ

Mục đích của đề tài nhằm đánh giá và phân tích ảnh hưởng của vị trí chuồng nuôi đến năng suất và chất lượng trứng gà Hisex Brown.

Thí nghiệm sử dụng 192 gà đẻ trứng thương phẩm Hisex Brown từ 40 – 51 tuần tuổi, bố trí 4 nghiệm thức theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 12 lần lặp lại.

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiệt độ ở vị trí cuối chuồng có khuynh hướng tăng trong khi ẩm độ có khuynh hướng giảm. Vị trí lồng chuồng có ảnh hưởng trực tiếp đến tỉ lệ đẻ và vì thế có ảnh hưởng lên TTTA/trứng/ngày. Điều này có thể là do ảnh hưởng của nhiệt độ, ẩm độ và nồng độ các khí thải trong chuồng nuôi. Giai đoạn tuổi đẻ có ảnh hưởng đến chỉ số lòng đỏ, lòng trắng đặc và đơn vị Haugh. Khối lượng trứng có ảnh hưởng đến chỉ số hình dáng của trứng.

 

Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa và ctv

Nguồn tin: Tạp chí KHKT Chăn Nuôi (tháng 4/2014)

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hội Chăn Nuôi Việt Nam, ĐT: 04-36290621

Lên đầu trang