Cập nhật danh mục thuốc thú y được phép lưu hành

Theo phản ánh của một số doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y về danh mục thuốc thú y và thuốc thú y thủy sản theo thông báo tại Công văn số 1704/TY-QLT ngày 09/9/2015 của Cục Thú y là chưa hợp lý, PV Báo NNVN đã trao đổi với Cục Thú y và được biết cụ thể như sau:

Ngày 13/02/2012 Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư số 07/2012/TT-BNNPTNT quy định về thủ tục đăng ký, kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP), đồng thời quy định lộ trình triển khai áp dụng GMP đối với các cơ sở sản xuất thuốc thú y và được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư này như sau:

images (3)

Hình minh hoạ

(1) Đối với dây chuyền sản xuất các loại thuốc tiêm hoặc thuốc uống dạng dung dịch: đến ngày 31/12/2010. Đến thời hạn này, nếu không có chứng chỉ GMP, các sản phẩm đã sản xuất chỉ được lưu hành đến 31/12/2012;

(2) Đối với dây chuyền sản xuất các loại thuốc bột cho uống hoặc trộn thức ăn: đến ngày 31/12/2012. Đến thời hạn này, nếu không có chứng chỉ GMP, các sản phẩm đã sản xuất chỉ được lưu hành đến 31/12/2013;

(3) Đối với dây chuyền sản xuất thuốc bột pha tiêm: đến ngày 31/12/2012. Đến thời hạn này, nếu không có chứng chỉ GMP, các sản phẩm đã sản xuất chỉ được lưu hành đến 31/12/2014;

(4) Đối với dây chuyền sản xuất vắc xin: đến ngày 31/12/2014. Đến thời hạn này, nếu không có chứng chỉ GMP, các sản phẩm đã sản xuất chỉ được lưu hành đến 31/12/2015.

Căn cứ vào quy định nêu trên, Cục Thú y đã rà soát và có Thông báo số 1704/TY-QLT để cập nhật danh mục các loại sản phẩm thuốc thú y của các công ty sản xuất không có Giấy chứng nhận GMP và không được phép lưu hành là hoàn toàn hợp lý, phù hợp với quy định tại Thông tư số 07 nêu trên. Bởi vì các quy định tại Thông tư số 25/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2012 của Bộ NN&PTNT quy định về Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam và Thông tư số 28/2013/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2013 của Bộ NN&PTNT quy định về Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam, khi ban hành thì các sản phẩm thuốc thú y của các công ty không có giấy chứng nhận GMP vẫn được phép lưu hành theo quy định tại Thông tư số 07 nêu trên.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Nông Nghiệp Việt Nam

Lên đầu trang