Quảng Ninh điều chuyển hệ thống thú y trái quy định?

Bộ Nội vụ khẳng định: Việc Quảng Ninh chuyển 26 trạm thú y, BVTV thuộc Chi cục Thú y, Chi cục BVTV thuộc Sở NN-PTNT về UBND cấp huyện quản lí là trái với nhiều quy định, nhất là Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và Luật Thú y.

Ngày 20/11/2015, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định số 3690/QĐ-UBND về việc chuyển 26 trạm thú y, trạm BVTV thuộc Chi cục Thú y, Chi cục BVTV trực thuộc Sở NN-PTNT về UBND cấp huyện quản lí (trong đó có 14 trạm thú y) để thành lập các Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện quản lý (sau đây gọi là Trung tâm).

Riêng thành phố Hạ Long chuyển bộ phận thực hiện nhiệm vụ về công tác thú y, BVTV cho Phòng Kinh tế quản lý. Đồng thời nêu rõ, Trung tâm chỉ là đơn vị sự nghiệp công lập và giao cho UBND cấp huyện quy định về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

665x448_17-34-25_11-51-08_nh-3

Cùng với Hà Tĩnh, việc thay đổi hệ thống tổ chức thú y của Quảng Ninh trái với nhiều quy định.

 

Phá hỏng “chân rết”

Quyết định này của UBND tỉnh Quảng Ninh đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhất là ngành thú y và BVTV ở cả Trung ương và địa phương, bởi điều này không chỉ trái với nhiều quy định của pháp luật, mà còn có nguy cơ phá vỡ hệ thống quản lí nhà nước chuyên ngành về thú y và BVTV.

Xin đơn cử nêu một số quy định về hệ thống tổ chức ngành thú y hiện hành như sau:

- Tại Khoản 6, Điều 6 của Pháp lệnh Thú y năm 2004: “Hệ thống cơ quan chuyên ngành về thú y được tổ chức từ Trung ương đến huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh”.

- Tại Khoản 2, Điều 3, Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y năm 2004, đã quy định như sau: Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) có cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh; các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) có cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp huyện;

​- Tại điểm b, khoản 2, Mục III, Phần I của Thông tư Liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ NN-PTNT và Bộ Nội vụ, trong đó có nội dung quy định: Trạm Thú y cấp huyện là đơn vị trực thuộc của Chi cục Thú y cấp tỉnh nằm trên địa bàn huyện;

​- Tại Thông tư liên tịch số 37/2011/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 23/5/2011 giữa Bộ NN-PTNT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở NN-PTNT đã quy định rõ tên và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y cấp tỉnh và Trạm Thú y cấp huyện.

- Tại điểm c, Khoản 1, Điều 6 của Luật Thú y ban hành ngày 3/7/2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016), đã nêu cụ thể về hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y gồm có: (1) Cục Thú y thuộc Bộ NN-PTNT; (2) Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành thú y thuộc Sở NN-PTNT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (là cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh); (3) Trạm thuộc Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành thú y đặt tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (là cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện).

Những quy định trên cho thấy, Trạm Thú y cấp huyện có thể nói là “cánh tay nối dài” của Chi cục Thú y cấp tỉnh (thuộc Sở NN-PTNT) và chỉ đóng trên địa bàn cấp huyện để thuận lợi cho công tác thực thi các nhiệm vụ về quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y.

thu-y182751442

Cán bộ thú y hướng dẫn người dân sử dụng thuốc khử trùng tiêu độc chuồng trại nuôi gia cầm 

Tuy nhiên theo quyết định mới của UBND tỉnh Quảng Ninh, do các trạm thú y bị sáp nhập với các đơn vị khác thành Trung tâm nên các trạm này thực chất không còn chức năng là cơ quan quản lí nhà nước nữa, bởi Trung tâm chỉ là đơn vị sự nghiệp mà thôi.

Trái nhiều quy định

Ngày 16/12/2015, Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi Bộ NN-PTNT nêu rõ: Quyết định 3690/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh có nội dung trái với với các quy định tại các văn bản: Điểm C, Khoản 1, Điều 6 Luật Thú y; Khoản 3, Điều 3, Nghị định 116/2014/NĐ-CP ngày 4/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật; Điểm a, Điểm b của Khoản 3, Điều 3 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ NN-PTNT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Bộ Nội vụ đề nghị Bộ NN-PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét lại Quyết định 3690/QĐ-UBND.

Không chỉ có Quảng Ninh, năm 2012, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có quyết định chuyển giao các trạm BVTV, trạm thú y thuộc Sở NN-PTNT về UBND cấp huyện quản lí và hợp nhất với một số đơn vị thành Trung tâm ứng dụng KH-KT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi cấp huyện.

Quyết định này đã nhận được nhiều ý kiến không đồng tình bởi trái với nhiều quy định pháp luật cũng như làm giảm chức năng, thẩm quyền cũng như hiệu quả công tác của hệ thống “chân rết” ngành BVTV và thú y ở địa phương.

———————-

Tại hội nghị tổng kết công tác thú y năm 2015 của Cục Thú y diễn ra mới đây, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám cũng tái khẳng định, việc 2 tỉnh Quảng Ninh và Hà Tĩnh đưa hệ thống các trạm thú y về cấp huyện quản lí là trái với các quy định hiện hành, đặc biệt là Luật Thú y.

Theo Thứ trưởng Vũ Văn Tám, nếu cần thiết, Bộ NN-PTNT sẽ có văn bản đề nghị UBND 2 tỉnh này điều chỉnh lại hệ thống tổ chức trước khi Luật Thú y có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016.

Tác giả: Lê Bền

Nguồn tin: Báo Nông Nghiệp Việt Nam

Lên đầu trang