Quy trình phòng bệnh trên heo con

Ngày

Tuổi

Khuyến cáo các sản phẩm

Mục đích

1 - 2

Sát trùng chuồng úm, dụng cụ bằng Virkon S: 10g/lít nước, Cồn Iod sát trùng vết cắt ở rốn.

Tiêu diệt mầm bệnh, Cắt rốn, bấm răng nanh, cắt đuôi và ngăn ngừa tiêu chảy do nhiễm khuẩn.

Cho uống Baytril 0,5%: 1 ml/con ( cho uống vào ngày tuổi thứ 2)

3

Tiêm 1 ml Prolongal/con

Ngừa thiếu Máu do thiếu sắt

Tiêm 0,5 ml Catosal/con.

Giúp heo sơ sinh chống Stress,  tăng sức sống

Chỉ 1 lần duy nhất cho uống Baycox 5%: 1ml/con

Ngừa tiêu chảy do Cầu trùng và bội nhiễm

4

Stockmilk: hòa loãng như sữa bơm vào đầu vú, sau đặc dần cho tự uống - ăn

Tập ăn sớm cho heo để giúp heo cai sữa sớm

5 - 7

Vaccine Bayovac MycoGuard (mũi 1)

Phòng bệnh đường hô hấp do Mycoplasma

Vaccine Haemo (mũi 1)

Phòng bệnh viêm đa xoang khớp

Sát trùng dụng cụ bằng Virkon S: 10gr/1lít. Dùng Cồn Iod để sát trùng vết thiến

Thiến heo đực

Tiêm cho các heo bị thiến và các heo nhỏ trong đàn: 0,5-1ml Catosal/con và 0,5 -1 ml Calphon-forte/con

Giảm stress khi thiến – Kích thích quá trình biến dưỡng, tăng cường sức phát triển

8 - 14

Dùng Supastock pig nhiều dần/ Stockmilk giảm dần

Tăng khả năng ăn của heo

Dùng Boost  Start trộn vào Supastock pig hoặc Stockmilk cho ăn mỗi ngày.

Cung cấp 6 Kháng thể phòng 6 bệnh phổ biến

Tiêm cho cả đàn: 1ml Catosal/con và 1 ml Calphon-forte/con

Hỗ trợ - Tăng cường sức phát triển

15-20

Dùng thức ăn Tập ăn nhiều dần/ Supastock pig giảm dần..

Heo đã lớn dần, chuyển dần qua ăn T.Ă

Dùng Boost Start trộn vào Supastock pig hoặc Stockmilk cho ăn mỗi ngày.

Cung cấp 6 Kháng thể phòng 6 bệnh phổ biến

21

Vaccine Bayovac MycoGuard (mũi 2)

Phòng bệnh đường hô hấp do Mycoplasma

Vaccine PTH

Phòng bệnh Phó thương hàn

Haemo (mũi 2)

Phòng bệnh do Haemophylus

22-27

Tiêm các heo nhỏ: 1ml Catosal/con và 0,5 - 1 ml Calphon-forte/con

Hỗ trợ - Tăng cường sức phát triển

Dùng thức ăn  Tập ăn cho heo con nhiều dần.  Dùng Boost Start trộn  cho ăn mỗi ngày

Heo đã lớn dần, chuyển dần qua ăn T.Ă.

Cung cấp 6 Kháng thể phòng 6 bệnh phổ biến

28

Vaccine PRRS

Phòng bệnh tai xanh (PRRS)

Vaccine giả dại Aujezky

Phòng bệnh giả dại

29-34

Dùng Boost Start trộn  cho ăn hoặc bơm uống mỗi ngày. Tiêm cho cả đàn: 1ml Catosal/con và 1 ml Calphon-forte/con.

Cung cấp 6 Kháng thể phòng 6 bệnh phổ biến

Hỗ trợ - Tăng cường sức phát triển

Tiêm cho cả đàn: 0,5 ml Vigantol E/con

Giảm stress khi cai sữa,Tăng sức phát triển

35

Vaccine dịch tả (mũi 1)

Phòng bệnh dịch tả trên heo.

42

Vaccine Lở mồm long móng (lần 1)

Phòng bệnh LMLM trên heo.

50

Vaccine dịch tả (mũi 2)

Phòng bệnh dịch tả trên heo.

57

Vaccine Lở mồm long móng (lần 2)

Phòng bệnh LMLM trên heo.

Lên đầu trang