Baymix Grobig BS

Baymix Grobig BS

MÃ SẢN PHẨM: KTH002 (BVL81)

Miêu tả

BACILLUS SUBTILIS phòng các bệnh tiêu chảy, kích thích sinh trưởng

Sử dụng cho

Liên hệ

Mua hàng: 0243 365 62 92 - 0975 354 740

Hỗ trợ kỹ thuật:

  • Cao Thị Hoa : 0975 354 779
  • Đinh Thị Thủy : 0349 613 411

BACILLUS SUBTILIS phòng các bệnh tiêu chảy, kích thích sinh trưởng