Nhà máy sản xuất premix

Nhà máy

Nhà máy

Quản lý nguyên liệu bằng barcode

Quản lý nguyên liệu bằng barcode

Kho nguyên liệu

Kho nguyên liệu

Phòng điều khiển

Phòng điều khiển

đóng gói sản phẩm

Đóng gói

Kho thành phẩm

Kho thành phẩm

Quy trình sản xuất

Nhập nguyên liệu

Bộ phận Mua hàng lập kế hoạch mua nguyên liệu dựa trên kế hoạch sản xuất tháng, quý, năm. Nguyên liệu nhập kho phải nằm trong danh sách nhà cung cấp đã được phê duyệt và được kiểm tra chất lượng theo quy trình..

Cân và phân liệu

Tất cả nguyên liệu được kiểm tra, nhận diện thông qua Barcode và được cân trọng lượng lần 1 ở phòng phân liệu (tầng 1) và chuyển lên các trạm cấp nguyên liệu (HA - tầng 4) và trạm cấp vi lượng (S2 - tầng 6).

Trộn nguyên liệu

Các nguyên liệu được cân tự động (lần 2) và trộn tự động. Các bước cân, nạp liệu. Ngoài việc được kiểm soát bằng Barcoder, ghi nhận tự động bằng phần mềm, đều có QC giám sát trực tiếp.

Đóng gói và hoàn thiện sản phẩm

Sản phẩm Premix sau khi trộn, được xả, đóng gói và thực hiện các bước kiểm tra chất lượng (KTCL), quản lý chất lượng (QLCL) trước khi xuất kho.

Quy trình sản xuất Premix tại Công ty Cổ phần Thương mại Màu Xanh được thiết kế và vận hành dựa trên các tài liệu kỹ thuật, vận hành, hướng dẫn sử dụng hệ thống Barcode và SCADA, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả hoạt động của dây chuyền sản xuất.

Kiểm soát chất lượng

Tại mỗi giai đoạn của quy trình sản xuất, sản phẩm Premix sẽ được lấy mẫu để thực hiện các bước kiểm tra các thông số cảm quan như: màu sắc, mùi vị, độ ẩm, độ tự do chảy, v.v.

Các kết quả kiểm tra phải nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng.

Quy trình Quản lý chất lượng được xây dựng và áp dụng:

Trước khi xuất kho, sản phẩm Premix được kiểm tra tổng thể về chất lượng, an toàn vệ sinh và đóng gói.

Các thông tin về lô sản xuất, kết quả kiểm tra, công đoạn sản xuất, v.v. được ghi chép đầy đủ vào hồ sơ chất lượng.

Định kỳ, đội ngũ quản lý chất lượng sẽ rà soát, đánh giá và cải tiến quy trình sản xuất, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Chúng tôi thực hiện các đánh giá định kỳ về hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm:

+ Đánh giá nội bộ:

  • Định kỳ 6 tháng, công ty thực hiện một đợt đánh giá nội bộ toàn diện về hệ thống QLCL.
  • Các chuyên gia QLCL sẽ kiểm tra và đánh giá việc tuân thủ các quy trình, quy định, hồ sơ chất lượng tại các phân xưởng sản xuất.
  • Đánh giá hiệu quả của các biện pháp kiểm soát, giám sát chất lượng đang được áp dụng.
  • Xác định những điểm cần cải tiến, phát triển hệ thống QLCL.

+ Đánh giá bởi bên ngoài:

  • Định kỳ hàng năm các chuyên gia của các tổ chức ISO, FAMI Qs đến đánh giá nhà máy.
  • Ngoài ra công ty mời các chuyên gia độc lập từ cơ quan chức năng hoặc khách hàng lớn đến kiểm tra, đánh giá hệ thống QLCL.
  • Các đánh giá bên ngoài giúp công ty nhận được góc nhìn khách quan, phát hiện những điểm yếu cần khắc phục.
  • Kết quả đánh giá sẽ được công ty nghiên cứu, lập kế hoạch cải tiến một cách có hệ thống.

Cam kết với khách hàng

  • Với phương châm “NIỀM TIN - CHẤT LƯỢNG – SÁNG TẠO – BỀN VỮNG”, Công ty Cổ phần Thương mại Màu Xanh cam kết giữ vững NIỀM TIN với tất cả mọi thành viên trong Công ty và khách hàng, công khai, minh bạch về tất cả các quá trình cung cấp sản phẩm (nguồn nguyên liệu, quá trình sản xuất và dịch vụ chăm sóc khách hàng), thực hiện các hành động cần thiết để ngăn chặn gian lận/ giả mạo. Sản phẩm của Công ty luôn phải đạt các tiêu chí “Đúng, Đủ, Đều”, đảm bảo CHẤT LƯỢNG và AN TOÀN thức ăn chăn nuôi, đáp ứng các yêu cầu, các quy định của pháp luật. Đồng thời liên tục thay đổi để hoàn thiện, cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thức ăn chăn nuôi nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm hướng tới sự thỏa mãn của khách hàng, tạo lập mối quan hệ BỀN VỮNG với khách hàng.